تکنولوژی

آزمون‌های ایمنی در دیگ بخار

آزمون‌های دوره‌ای دیگ بخار

دیگ بخار از اجزای کلیدی در کارخانجات محسوب شده و توقف یا آسیب آن منجر به خسارت جدی می‌شود. آزمون‌های هیدروستاتیک و ضخامت سنجی به طور سودمند می‌تواند مانع از انفجار دیگ، کاهش کارایی آن و توقف آن شود.

ادامه مطلب »
هوش مصنوعی

هوش مصنوعی و صنعت مرغ

هوش مصنوعی یا به اختصار AI، شبیه سازی فرآیندهای هوش انسان توسط ماشین­‌ و کامپیوتر بر پایه طراحی الگوریتم است. هدف اصلی هوش مصنوعی طراحی سیستم ماشینی با توانایی تفکر و تصمیم گیری در شرایط پیچیده و بحرانی است. این تکنولوژی موجب بهبود بسیاری از فرآیندهای وقت گیر، دشوار و پرهزینه در صنعت مرغ شده است.

ادامه مطلب »
ایمنی دیگ بخار

ایمنی دیگ بخار

ایمنی دیگ بخار در کارخانجات تولید خوراک دام، طیور و آبزیان از اهمیت فوق العاده برخوردار است. در این میان، توجه به برخی موارد ساده می‌تواند راهگشا باشد.

ادامه مطلب »
پیمایش به بالا