کنسانتره مرغ مادر گوشتی – هفت مرحله

 این محصول ویژه بر اساس جدیدترین یافته­ های علمی فرموله و تولید می­ شود و به بهترین شکل ممکن نیاز گله های مادر را به مواد مغذی تامین می کند.

کنسانتره مرغ مادر گوشتی لوتکامین در یک سری مشتمل بر هفت محصول تولید و عرضه می شود تا به فراخور سن، جنس، وزن بدن و شرایط فارم، نیازهای غذایی گله را تامین نماید.

سری محصولات کنسانتره مرغ مادر گوشتی لوتکامین به شرح زیر توصیه به مصرف می شود:

کنسانتره آغازین: این محصول ویژه تفریخ تا 28 روزگی گله­ های مادر بوده و با توجه به نقش حیاتی این محدوده سنی در کل دوره نگهداری گله و تنش­ های متعدد مدیریتی و زیستی، تلاش شده است تا فرمولاسیون این محصول و انتخاب مواد تشکیل دهنده آن به نحوی انجام شود که موجب تحریک توان ایمنی گله شده و از طرفی امکان رشد و توسعه اندام ­های حیاتی پرنده و بهبود فلور میکروبی و وضعیت پرزهای روده را فراهم سازد.

کنسانتره رشد: این محصول به منظور استفاده از 29 روزگی تا 15 هفتگی مرغ مادر گوشتی طراحی شده است. هدف از طراحی این محصول، دستیابی به وزن بدن ایده ­آل، ذخیره بهینه چربی، پروتئین و مواد معدنی در بافت ­های بدن می­ باشد تا پرنده با بهترین پشتوانه فیزیکی وارد مراحلی پیش تخمگذاری و تخمگذاری شود.

کنسانتره پیش تولید: تنظیم فرمولاسیون این محصول به منظور دستیابی به حداکثر ذخیره مواد معدنی به ویژه کلسیم و دیگر مواد مغذی انجام شده است. استراتژی به کار رفته در فرمولاسیون این محصول با هدف انطباق وزن بدن و بافت جربی بدن با استاندارد و جلوگیری از افت زود هنگام پیک تولید انتخاب شده است. زمان مصرف این فرمول ویژه از 16 هفتگی تا 5 درصد تولید است.

کنسانتره تولید (فاز 1): مصرف این محصول از مرحله ابتدایی تولید آغاز شده و بسته به شرایط و عملکرد گله تا حدود 37 هفتگی ادامه می ­یابد. با توجه به اهمیت فوق العاده این بازه زمانی در عملکرد اقتصادی گله، فرمولاسیون و انتخاب مواد اولیه به کار گرفته شده در محصول به نحوی انجام شده که از طرفی تنش پیک تولید و تعادل انرژی منفی را به حداقل برساند و از سویی ادامه پیک تولید را تضمین نماید.

کنسانتره تولید (فاز 2): این محصول با هدف به حداقل رساندن میزان افت تولید طراحی شده است. فرمولاسیون، افزودنی­ ها و ترکیبات به کار گرفته شده در این محصول با هدف کاهش تنش وارد شده بر گله تا حد زیادی مشابه کنسانتره تولید فاز اول می باشد، با این تفاوت که به فراخور آغاز روند کاهشی در میزان تولید و احتمال افزایش ذخیره چربی در بدن، تغییرات اصلاحی در آن صورت پذیرفته است.

کنسانتره تولید (فاز 3): در ادامه اهداف دو مرحله پیشین تولید، کنسانتره فاز سوم تولید مرغ مادر گوشتی نیز با هدف حفظ تداوم تولید طراحی شده است. وجه تمایز ویژه در این محصول توجه ویژه به سه مولفه اندازه تخم مرغ، تیتر آنتی بادی ­ها و ذخیره چربی بدن است که سه مشکل رایج در گله­ های مسن محسوب می ­شوند. ریشه بسیاری از معضلات دیگر گله ­های مسن منجمله افت کیفیت پوسته تخم مرغ، افت ناگهانی تولید و کاهش جوجه درآوری با این سه مولفه در ارتباط است.

کنسانتره ویژه خروس: با توجه به تفاوت نیازهای غذایی مرغ و خروس به ویژه پس از بلوغ، این محصول با هدف تامین نیازهای خروس­ بالغ به جهت دستیابی و حفظ فیزیک بدنی مناسب تا پایان عمر اقتصادی و حداکثرسازی میل جنسی و کیفیت اسپرم طراحی شده است. علاوه بر فرمولاسیون ویژه این محصول، از افزودنی­ های ویژه جهت ارتقا کیفیت اسپرم استفاده شده است.

سفارش کنسانتره مرغ مادر گوشتی – هفت مرحله

برای سفارش این محصول با ما تماس بگیرید
پیمایش به بالا