کنسانتره جوجه گوشتی دو مرحله

تنظیم فرمولاسیون این کنسانتره به نحوی انجام شده است که نیاز ویتامین ها و مواد معدنی کمیاب را در جوجه گوشتی به طور کامل تامین کند. پروفایل اسیدهای آمینه و جیره های پیشنهادی با استفاده از روش ترکیبی پروتئین ایدهآل و اسیدهای آمینه استاندارد به شکلی تنظیم شده است که علاوه بر کاهش هزینه تمام شده تولید هر کیلوگرم گوشت، منجر به کاهش دفع نیتروژن و رطوبت در فضولات و تولید آمونیاک در سالن پرورش می شود.

این محصول به صورت دو مرحله تنظیم شده است تا امکان تطبیق بهتر نیاز پرنده با فرمولاسیون خوراک مقدور گردد و امکان بیشتری برای تغییرات فرمول خوراک در مقایسه با کنسانتره تک مرحله فراهم شود. فرمولاسیون این محصول با هدف کاهش ناهنجاری های متابولیک به ویژه آسیت و سندرم مرگ ناگهانی تنظیم شده است.

سفارش کنسانتره جوجه گوشتی دو مرحله

برای سفارش این محصول با ما تماس بگیرید
پیمایش به بالا