مکمل ویتامینه و معدنی بوقلمون گوشتی (دوقلو)

تنظیم فرمولاسیون، انتخاب مواد اولیه و شیوه تولید مکمل مواد معدنی و ویتامینه از نقش حیاتی در عملکرد و سلامت گله­ های بوقلمون برخوردار است و شاخص­ های عملکرد از قبیل میزان رشد، ضریب تبدیل غذایی، توان ایمنی، تیترهای آنتی بادی و مقاومت به سندرم­ های متابولیک به ویژه انواع فلجی، آسیت، سندرم مرگ ناگهانی، کبد چرب و مشکلات کلیوی در گرو تامین بهینه عناصر معدنی و ویتامین ­ها در خوراک است.

مکمل معدنی و ویتامینه بوقلمون (لوتکامین) به منظور دستیابی به حداکثر توان تولید و سلامت طراحی و تولید می ­شود. با توجه به فرمولاسیون ویژه این مکمل­ ها، به هیچ وجه نیازی به اضافه کردن مکمل مواد معدنی و ویتامین­ های مازاد به آب یا خوراک وجود ندارد. در فرمولاسیون این محصول علاوه بر ترکیبات معدنی، از ترکیبات کیلاته به منظور بهبود میزان جذب و متابولیسم در شرایط پراسترس به ویژه واکسیناسیون و تنش گرمایی استفاده شده است.

در ساخت و تولید مکمل ویتامینه و معدنی لوتکامین موارد زیر مورد توجه ویژه قرار می گیرد:

  • استفاده از حامل ­های­ (کریر) ویژه، ترکیبات کاهنده گردشوندگی و آنتی ­کیک در فرمولاسیون به نحوی که میزان تشکیل بار الکتریکی، تنش اکسیداتیو، ایجاد کلوخه در محصول به حداقل رسیده و بازدهی میکس و اختلاط پذیری مکمل با خوراک را افزایش می ­دهد.
  • آزمون و پایش دانه ­بندی و دانسیته تمام اقلام مورد استفاده در ترکیب محصول برای هر بچ تولیدی به نحوی که دانه بندی محصول در محدوده 8± درصد میانگین قطر ذرات قرار گرفته و از دمیکس شدن آن طی انتقال و اختلاط پیشگیری می­ شود.
  • مقادیر مواد معدنی و نوع نمک آنها در مکمل معدنی لوتکامین بر اساس برآیند نیاز نژاد بوقلمون، میزان تولید و شرایط اقلیمی ایران و جهت دستیابی به حداکثر توان تولید، سلامت عمومی و ایمنی گله بوقلمون تنظیم شده است و بسته به نوع عنصر معدنی بین 2 تا 5 درصد بالاتر از سطح نیاز تنظیم گردیده تا افت ناخواسته طی مدت نگهداری، تولید و ضریب جذب پایین، مانع از دستیابی به حداکثر توان زیستی پرنده نگردد.
  • در این محصول از ویتامین ­های خالص برندهای اروپایی مقاوم به حرارت، رطوبت، اصطکاک و فشار حاصل پخت با دستگاه­های پلتایزر، اکسپندر و هایژنایزر استفاده شده است. بدین لحاظ استفاده از مکمل معدنی و ویتامینه لوتکامین بدون افزایش مقدار مصرف آنها در جیره فراهم است.

مقادیر ویتامین­ ها در مکمل بوقلمون بر اساس برآیند نیاز نژاد پرورشی، میزان تولید و شرایط اقلیمی ایران و جهت دستیابی به حداکثر توان تولید و ایمنی گله تنظیم شده و بسته به نوع ویتامین بین 5 تا 30 درصد بالاتر از سطح نیاز تنظیم گردیده تا افت ناخواسته طی مدت نگهداری، تولید و ضریب جذب پایین در گله های بوقلمون مانع از دستیابی به حداکثر توان زیستی پرنده نگردد.

سفارش مکمل ویتامینه و معدنی بوقلمون گوشتی (دوقلو)

برای سفارش این محصول با ما تماس بگیرید
پیمایش به بالا