متن سربرگ خود را وارد کنید

از خدمات ویژه مجموعه لوتکامین، ارائه مشاوره تخصصی به کارخانجات تولید خوراک در خصوص بهبود فرآیند و کاهش هزینه های تولید می باشد که خوشبختانه طی سالیان اخیر منجر به برقراری روابط علمی عمیق با برخی کارخانجات در سراسر ایران شده است. یکی از محدودیت‌های کارخانجات تولید خوراک در ایران، عدم دسترسی آنها به متخصصان تغذیه دام و طیور است که در کنار علم فرمول نویسی، تسلط کافی به امور فنی، اهداف و محدودیت‌های تولید خوراک در کارخانه، روش های ایجاد مزیت در خوراک آماده نسبت به خوراک آردی و تشخیص مشکلات فنی خوراک از طریق بازخوردهای فارمی را داشته باشد. با شکل گیری ارتباط بین مجموعه لوتکامین و کارخانه تولید خوراک، گروه علمی این شرکت مشتمل بر متخصصان تغذیه، دامپزشک و افراد خبره در مباحث فنی و تجهیزات به طور دائم در اختیار واحد تولید خوراک قرار می‌گیرد که با ارائه فرمولاسیون مناسب برای هر کارخانه و منطبق بر اهداف آن به همراه ارائه راهکارهای کاهنده هزینه تولید و بهبود بازدهی تولید، زمینه را برای ارائه محصول رقابتی فراهم می‌سازد. همکاری با لوتکامین را به هیچ وجه نباید به مثابه ایجاد هزینه سربار تصور کرد زیرا این همکاری با هدف صرفه جویی و کاهش هزینه‌های تولید شکل می گیرد.

مشاوره دامپزشکی

مشاوره دامپزشکی مجموعه توسعه تجارت لتکامین با همیاری جامعه دامپزشکان بنا به درخواست مشتری و تعامل سازنده با دامپزشک فارم با هدف دستیابی به نتایج مطلوب از نظر عملکرد، بازدهی و کاهش هزینه های دارو و درمان در موارد زیر به حمایت از تولیدکننده میپردازد . جهت آشنایی بیشتر و دریافت مشاوره با واحد علمی شرکت در ارتباط باشید

همکاری با کارخانجات​

از خدمات ویژه مجموعه لوتکامین، ارائه مشاوره تخصصی به کارخانجات تولید خوراک در خصوص بهبود فرآیند و کاهش هزینه های تولید می باشد که خوشبختانه طی سالیان اخیر منجر به برقراری روابط علمی عمیق با برخی کارخانجات در سراسر ایران شده است. یکی از محدودیت های کارخانجات تولید خوراک در ایران، عدم دسترسی آنها به متخصصان تغذیه دام و طیور است که در کنار علم فرمول نویسی، تسلط کافی به امور فنی، اهداف و محدودیت های تولید خوراک در کارخانه، روش های ایجاد مزیت در خوراک آماده نسبت به خوراک آردی و تشخیص مشکلات فنی خوراک از طریق بازخوردهای فارمی را داشته باشد. با شکل گیری ارتباط بین مجموعه لوتکامین و کارخانه تولید خوراک، گروه علمی این شرکت مشتمل بر متخصصان تغذیه، دامپزشک و افراد خبره در مباحث فنی و تجهیزات به طور دائم در اختیار واحد تولید خوراک قرار می گیرد که با ارائه فرمولاسیون مناسب برای هر کارخانه و منطبق بر اهداف آن به همراه ارائه راهکارهای کاهنده هزینه تولید و بهبود بازدهی تولید، زمینه را برای ارائه محصول رقابتی فراهم می سازد. همکاری با لوتکامین را به هیچ وجه نباید به مثابه ایجاد هزینه سربار تصور کرد زیرا این همکاری با هدف صرفه جویی و کاهش هزینه های تولید شکل می گیرد.
پیمایش به بالا